Historia Akademickiego Zespołu Pieśni i Tańca "Jedliniok"

Akademicki Zespół Pieśni i Tańca „Jedliniok” powstał w grudniu 1975 przy Akademickim Centrum Kultury – Pałacyk ZW SZSP i Dzielnicowym Domu Kultury Fabryczna – Zamek jako grupa tańca folklorystycznego założona przez jego kierownika artystycznego- Marka Wancława. Jego nazwa wywodzi się od jedlinioka – tańca dolnośląskiego z okolic Jedliny Zdroju. Kierownikiem muzycznym była Barbara Szymczak, a kierownikiem organizacyjnym Marek Czerniak. Koncert inauguracyjny odbył się 18.12.1977 roku. W 1978 roku patronat nad zespołem przejęło Kolegium Rektorów Szkół Wyższych a bezpośrednią opiekę scedowano na Akademię Rolniczą. 4 III 1978 roku w Klubie „Budowlani” odbył się koncert galowy, na którym Rada Artystyczna d/s studenckich zespołów pieśni i tańca przy ZG SZSP zatwierdziła program do prezentacji za granicą.

W 1980 roku Akademia Rolnicza przejęła całkowitą opiekę nad zespołem i finansuje w całości działalność „Jedlinioka”. 3 III 1980 roku zespół zaprezentował nowy program, którego twórcami byli – od strony choreograficznej; Jan Mazur i Zofia Serwa Andruszkiewicz a od strony muzycznej – Helena Tomaszek. W 1980 roku kierownikiem zespołu zostaje Jadwiga Kimber-Brzezicka, a w 1981 roku managerem Henryk Brzezicki. W następnych latach opracowano zupełnie nowy program, w którym dąży się do minimalnej stylizacji i nie ma podziału na chór i balet – wszyscy członkowie zespołu tańczą i śpiewają. AZPiT „Jedliniok” ma w swoim repertuarze tańce narodowe – poloneza, mazura, krakowiaka oraz tańce i pieśni regionalne: dolnośląskie, górnośląskie, opolsko-raciborskie, zagłębiowskie, sądeckie, opoczyńskie, cieszyńskie, górali śląskich i żywieckich. Jest jedynym zespołem w kraju, który w swoim repertuarze ma wszystkie podregiony Śląska. Twórcami i konsultantami programu są najwybitniejsi polscy regionaliści: Józef Bąk-Bąkowski, Józef Zielina, Stanisław Wodnicki, Janina Marcinek, Władysław Rakowski, Jan Gąsiorek, Józef Mikś, Anatol Kocyłowski, Janusz Mroczek, Jan Łosakiewicz, Barbara Sokołowska, Witold Jarosiński, Janusz Kaźmierczak, Daniela Nawrocka. Program ten uzupełniany nowymi punktami repertuaru jest prezentowany do dzisiaj.

Od 1981 roku z zespołem współpracowali instruktorzy muzyczni: Małgorzata Jaworska-Kaczmarek (1981-1987), Anna Ogińska (1983- do dnia dzisiejszego), Bogusława Orzechowska (1983-2006), Alicja Piszczałka-Janukiewicz (1987-2011), Renata Burzawa (1989- do dnia dzisiejszego), oraz instruktorzy tańca: Zbigniew Owczarzak (1981-2008), Jarosław Makowski (1981-1983), Liliana Górska-Sieradzka (1983-1987), Marian Babula (1987-1988), Krzysztof Rybiński (1987-1989), Anatol Krupa (1989-1990), Henryk Królak (1990-2002), Bożena Siedlecka (2003-2006), Andrzej Kiszecki (2004- do dnia dzisiejszego), Magdalena Zaleska (2006- do dnia dzisiejszego), Joanna Ciak (2008), Ryszard Norowicz (2008-2009), Wioletta Milewska (2009-2014), Piotr Janiak (2015- do dnia dzisiejszego). W 2002 roku kierownikiem zespołu zostaje dotychczasowy jego manager Henryk Brzezicki.

Zespół „Jedliniok” za propagowanie polskiej kultury narodowej w kraju i za granicą otrzymał dyplom Ministra Kultury i Sztuki (1995), Złotą Odznakę Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia (1990), medal „Za zasługi dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu” (2000), II nagrodę na XXVI Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Castrowillari we Włoszech (1984), II nagrodę na XXXX MFFw Agrigento na Sycylii (1999), a także 39 dyplomów i 32 medale (m.in.: Plevcdec, Amberieu En Bugey, Culoz, Redon, Carentoix, San Gioranni, Lazzaro, Santarem, Salvaterra de Mognos, Union Catholignes des Cheminots Francais, Capo d’Armi Folkfestival, Cobh Folk Dence Festival, Provincia di Rweggio di Calabria, Feira Nacionale de Agricultura- Santarem, Cioche, Lussac, Betaille, Sarlat, Uniwersytetu w Wuhan – Chiny, MFF Nang-Ying na Tajwanie). Otrzymał: obywatelstwo honorowe miasta Silver Dollar City – USA, klucze do miasta Branson – USA, szczególne wyróżnienie MFF Folkmot w USA oraz podziękowania od: magazynu „Wśród przyjaciół” (Kanada), Southwestern Child Development (Pn. Karolina – USA), burmistrzów miast Waynesville (USA), Bitburg, Sussen (Niemcy), Netanii (Izrael), Lukavac (b. Jugosławia).

Zespół „Jedliniok” koncertował ponad 2500 razy. Występuje głównie dla miasta i środowiska akademickiego. W czasie swej działalności, w kraju brał udział w licznych przeglądach, m. in. Tygodniu Kultury Studenckiej (1976), Centralnych Dożynkach (Płock 1976, Leszno 1977), Ogólnopolskich Studenckich Konfrontacjach Artystycznych Akademii Rolniczych "OSKAAR 77", Festiwalu Studenckich Zespołów Pieśni i Tańca – Katowice 78, Przeglądach Studenckich Zespołów Pieśni i Tańca (1978, 1986), Jubileuszowym Tygodniu Kultury Beskidzkiej – 83, Festiwalu Artystycznym Młodzieży Akademickiej – Świnoujście 84, Przeglądach Zespołów Pieśni i Tańca Akademii Rolniczych (Jasło 85, 87), Cepeliadach (Wrocław 1983-1992), Jarmarkach Piastowskich (Wrocław 1983-1989), Żużlowych Mistrzostwach Polski (1988), Mistrzostwach Polski Karate, Grunwaliadach, Dniach Wrocławia, Dniach Turystyki, Dożynkach w woj. Dolnośląskim, Juwenaliach (1985-2006), Arkanaliach (2004-2005), okolicznościowych świętach (m. in. w miastach Brzeg, Oława, Nysa, Udanin, Złotoryja, Bolesławiec, Bytom, Chorzów, Katowice, Paczków, Bogatynia, Oborniki, Mojęcice, Oleśnica), koncertach charytatywnych, uroczystościach i sympozjach na Akademii Rolniczej i innych wrocławskich uczelniach oraz dla grup zagranicznych zwiedzających Wrocław.

W czasie ponad czterdziestoletniej działalności Zespół wyjeżdżał za granicę reprezentując ponad 100 razy Miasto i środowisko akademickie Wrocławia w wielu krajach, na różnych kontynentach. Zespół brał udział w międzynarodowych festiwalach folklorystycznych, przeglądach, tournee:

MFF - Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny

Zespół reprezentował miasto Wrocław na:

Był gospodarzem pobytu we Wrocławiu grup folklorystycznych z Turcji, krajów b. Jugosławii Izraela, Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Malezji, Kazachstanu. Członkami zespołu „Jedliniok” są studenci Uniwersytetu Przyrodniczego oraz innych wrocławskich uczelni. Zespół oprócz koncertów prowadzi również zajęcia edukacyjne i szkoleniowe.

Od 2004 roku przedmiot „Rola folkloru w kulturze narodu” prowadzony podczas prób zespołu jest przedmiotem humanistycznym przeznaczonym dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego.

Dzisiejszy „Jedliniok” to ok. 50 tancerzy, solistów – śpiewaków i muzyków – studentów i absolwentów wszystkich wrocławskich uczelni. W ciągu ponad 40 lat jego działalności w zajęciach uczestniczyło ok. 2600 studentów wszystkich wrocławskich uczelni. Byli członkowie „Jedlinioka”, zakładają i prowadzą własne zespoły folklorystyczne, tańczyli i tańczą w zespołach „Śląsk” i „Mazowsze”, są inspiratorami działalności kulturalnej w terenie.