Zajęcia

ROLA FOLKLORU W KULTURZE NARODU I

Kod przedmiotu
Rok/semestr: zimowy, letni
Nazwa przedmiotu: Rola folkloru w kulturze narodu
Kierunek
Typ studiów
Rodzaj przedmiotu
Semestr studiów
Punkty ECTS
Formy kształcenia: wykład - 5
(wykłady/ćwiczenia/inne) - ćwiczenia - 25
liczba godzin: 30
Prowadzący: mgr. Henryk Brzezicki
Język: polski

W dziedzinie kształcenia stanęliśmy wobec współczesnych wyzwań rozwojowych, nakazujących z należytym wyprzedzeniem przygotowanie młodzieży do dużo szerszych niż obecnie zadań i obowiązków w przyszłym społeczeństwie. Szczególnym elementem nowoczesnego systemu nauczania jest poznawanie przez kształconą młodzież najbardziej doniosłych współczesnych problemów globalnych, takich jak np. ochrona kulturalnego dziedzictwa. Nowe zadania i wyzwania wynikają z istnienia dwóch pozornie przeciwstawnych sobie typów cywilizacji: naukowo-technicznej i humanistycznej. Jednym z naczelnych problemów współczesności wyznaczających także zadania wychowania, jest obrona cywilizacji humanistycznej, poszukiwanie takiego powiązania procesów naukowo-technicznych z wartościami kulturalnymi, które pozwoliłyby ograniczać i usuwać zagrożenia w toku różnorodnych działań i stwarzać warunki do urzeczywistnienia cywilizacji humanistycznej. Wymagać to będzie opracowania nowych form działania edukacyjnego z uwzględnieniem osiągnięć nauki, przy pełnym poznawaniu dziedzictwa kulturowego.

Program zajęć:

I. Rola i funkcja tańca. Rys historyczny.
1. Kształcenie umiejętności łączenia ruchu z muzyką;
2. Przekazanie podstawowych wiadomości z zakresu ćwiczeń rytmicznych i elementów muzyki;
3. Zapoznanie z ćwiczeniami rytmiczno ruchowymi;
4. Przekazanie ćwiczeń uwrażliwiających na różne elementy muzyki;
5. Pokaz podstawowych ćwiczeń techniki tańca klasycznego.
Łącznie - 8 godzin.

II. Wzbogacanie wiadomości o polskich tańcach narodowych. Geneza i rys historyczny poloneza, krakowiaka.
1. Prezentacja i krótki opis strojów;
2. Prezentacja kroków i figur;
3. Zapoznanie z podstawowymi elementami tańców narodowych.
Łącznie - 10 godzin.

III. Tańce regionalne – historia i rys charakterystyczny (Opolsko-Raciborskie, Zagłębia Dąbrowskiego, Beskidu Żywieckiego).
1. Prezentacja strojów i ich krótki opis;
2. Przedstawienie kroków i figur;
3. Zapoznanie z podstawowymi elementami tańców regionalnych.
Łącznie – 10 godzin.

IV. Zdobywanie sprawności osobistych w zakresie wykonania układów tańców.
1. Wytwarzanie więzi społecznej wśród tańczących.
Łącznie - 2 godziny.

Prowadzący przedmiot: Kierownik AZPiT „Jedliniok” – mgr Henryk Brzezicki
Instruktorzy tańca:
- mgr Piotr Janiak
Akompaniament, instruktorzy śpiewu:
– mgr Renata Burzawa
- Anna Ogińska
Zajęcia: łącznie 30 godzin

Wtorek – godz. 19.00-21.30, ds. Labirynt, przy ul. Sopockiej 23
Środa - godz. 19.00-21.30, ds. Talizman, pl. Grunwaldzki 63

 


 

ROLA FOLKLORU W KULTURZE NARODU II

Kod przedmiotu
Rok/semestr: zimowy, letni
Nazwa przedmiotu: Rola folkloru w kulturze narodu
Kierunek
Typ studiów
Rodzaj przedmiotu
Semestr studiów
Punkty ECTS
Formy kształcenia: wykład - 5
(wykłady/ćwiczenia/inne) - ćwiczenia - 25
liczba godzin: 30
Prowadzący: mgr. Henryk Brzezicki
Język: polski

W dziedzinie kształcenia stanęliśmy wobec współczesnych wyzwań rozwojowych, nakazujących z należytym wyprzedzeniem przygotowanie młodzieży do dużo szerszych niż obecnie zadań i obowiązków w przyszłym społeczeństwie. Szczególnym elementem nowoczesnego systemu nauczania jest poznawanie przez kształconą młodzież najbardziej doniosłych współczesnych problemów globalnych, takich jak np. ochrona kulturalnego dziedzictwa. Nowe zadania i wyzwania wynikają z istnienia dwóch pozornie przeciwstawnych sobie typów cywilizacji: naukowo-technicznej i humanistycznej. Jednym z naczelnych problemów współczesności wyznaczających także zadania wychowania, jest obrona cywilizacji humanistycznej, poszukiwanie takiego powiązania procesów naukowo-technicznych z wartościami kulturalnymi, które pozwoliłyby ograniczać i usuwać zagrożenia w toku różnorodnych działań i stwarzać warunki do urzeczywistnienia cywilizacji humanistycznej. Wymagać to będzie opracowania nowych form działania edukacyjnego z uwzględnieniem osiągnięć nauki, przy pełnym poznawaniu dziedzictwa kulturowego.

Program zajęć:

I. Rola i funkcja tańca. Rys historyczny.
1. Kształcenie umiejętności łączenia ruchu z muzyką;
2. Przekazanie podstawowych wiadomości z zakresu ćwiczeń rytmicznych i elementów muzyki;
3. Zapoznanie z ćwiczeniami rytmiczno ruchowymi;
4. Przekazanie ćwiczeń uwrażliwiających na różne elementy muzyki;
5. Pokaz podstawowych ćwiczeń techniki tańca klasycznego.
Łącznie - 8 godzin.

II. Wzbogacanie wiadomości o polskich tańcach narodowych. Geneza i rys historyczny poloneza, mazura, krakowiaka.
1. Prezentacja i krótki opis strojów;
2. Prezentacja kroków i figur;
3. Zapoznanie z podstawowymi elementami tańców narodowych.
Łącznie - 10 godzin.

III. Tańce regionalne – historia i rys charakterystyczny (Opolsko-Raciborskie, Cieszyńskie, Beskidu Żywieckiego, Śląskiego).
1. Prezentacja strojów i ich krótki opis;
2. Przedstawienie kroków i figur;
3. Zapoznanie z podstawowymi elementami tańców regionalnych.
Łącznie – 10 godzin.

IV. Zdobywanie sprawności osobistych w zakresie wykonania układów tańców.
1. Wytwarzanie więzi społecznej wśród tańczących.
Łącznie - 2 godziny.

Prowadzący przedmiot: Kierownik AZPiT „Jedliniok” – mgr Henryk Brzezicki
Instruktorzy tańca:
- mgr Piotr Janiak
Akompaniament, instruktorzy śpiewu:
– mgr Renata Burzawa
- Anna Ogińska
Zajęcia: łącznie 30 godzin

Wtorek – godz. 19.00-21.30, ds. Labirynt, przy ul. Sopockiej 23
Środa - godz. 19.00-21.30, ds. Talizman, pl. Grunwaldzki 63